TUYỂN NGƯỜI TRÔNG COI NHÀ NGUYỆN

TUYỂN NGƯỜI TRÔNG COI NHÀ NGUYỆN

Nhà Nguyện Roma Quận 9 đang cần tuyển người nhìn kém trông coi Nhà nguyện, biết cắm hoa trang trí (Nhật Hồng có thể giúp đào tạo cho bạn nào có năng khiếu). Xin liên lạc cô Phương 0977 435 167.