Số lượng học sinh khiếm thị

CÁM ƠN

Cảm ơn mọi người đã luôn bên tôi, yêu thương, chăm lo.

THƯ TRI ÂN

Ngày hôm nay con viết thư này để nói lên những tâm tình mà từ bấy lâu nay con đã được nhận từ các Dì, các Cha, các ân nhân, các cô chú Nhân viên, các Thầy Cô, các bạn bè, các anh chị, cha mẹ và tất cả mọi người xung quanh con.

SỐ LƯỢNG HỌC SINH KHIẾM THỊ

Số lượng học sinh khiếm thị 1995-2015 Bấm vào hình