Cần việc làm

Một bạn nữ giỏi nghề thủ công, muốn tìm việc làm phù hợp tại các Công Ty, chẳng hạn như đóng gói bao bì, để có cuộc sống và thu nhập ổn định. Đơn vị nào có nhu cầu xin liên lạc Nguyễn Mạnh Hùng 0913 646 561