Loading...

 Để chào mừng Ngày Khuyết Tật Việt Nam, Trung Tâm Nhật Hồng đã tổ chức Giải Cờ Tướng Hòa Nhập Nhật Hồng Mở Rộng vào Thứ bẩy 27/4/2013.

Lớp Tập huấn Giáo viên chuyên biệt về Kỹ năng xã hội cho học sinh khiếm thị đã được tổ chức tại Trung Tâm Nhật Hồng vào các ngày 10 & 11/4/2013.

Vào ngày 25/2/2013, các học sinh Trường BIS đã đến thăm học sinh khiếm thị tại Trung Tâm Nhật Hồng, do Bà Emma Goodwin dẫn đầu.