Giáo Dục Hòa Nhập

HỘI THAO HÈ 2017: TÔI-BẠN-CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

Trong hai ngày 9&10 tháng 8 năm 2017, Ban Giám Đốc Trung Tâm phối hợp cùng với bốn Thầy chủng sinh thực tập hè đã tổ chức Hội thao cho 46 học sinh khiếm thị khối hòa nhập.

GIÁO DỤC HÒA NHẬP

Chương trình Giáo Dục Hòa Nhập hỗ trợ trẻ khiếm thị đi học chung với trẻ sáng mắt tại các trường bình thường, bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. (Bấm vào hình để xem chi tiết)