Giới thiệu

TRUNG TÂM NHẬT HỒNG VÀ CÁC CHI NHÁNH

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng đặt tại Quận Thủ Đức, Sài Gòn và có các chi nhánh ở Sài Gòn và các tỉnh. Xin bấm vào hình để xem chi tiết

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Ngày 26/9/1995, Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức đã chính thức thành lập Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng để phục vụ trẻ khiếm thị. (Nhấn vào hình để xem chi tiết)

SỐ LƯỢNG HỌC SINH KHIẾM THỊ

Số lượng học sinh khiếm thị 1995-2015 Bấm vào hình

MÔ HÌNH GIÁO DỤC

Mô hình Giáo dục của Nhật Hồng là mô hình linh hoạt, được phục vụ tùy theo khả năng, nhu cầu và ước muốn của trẻ khiếm thị. Bấm vào hình

Sứ mạng

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng có sứ mạng phục vụ trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ khiếm thị mồ côi và trẻ khiếm thị đa tật.

TẦM NHÌN

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng hướng đến việc phục vụ hòa nhập và hiệu quả hơn. Trung Tâm hy vọng có thể mở rộng việc phục vụ cho nhiều trẻ khiếm thị ở các vùng xa xôi hẻo lánh.