Giúp đỡ

<!-- 1563933502 --> <table class="ke-zeroborder" border="0" bordercolor="#ffffff" cellpadding="2" cellspacing="0" height="148" width="313"> <tbody> <tr> <td> <a href="https://www.cbm.org/Vietnam-267857.php" target="_blank"><img alt="" src="https://happysuncenter.org/kindeditor/attached/image/20140414/20140414144028_11806.jpg" height="55" width="90" /></a><br /> </td> <td> <br /> </td> <td> <a href="https://bvcf.net/" target="_blank"><img alt="" src="https://happysuncenter.org/kindeditor/attached/image/20140414/20140414144315_33202.jpg" height="206" width="91" /></a><br /> </td> </tr> </tbody> </table> <br /> <span> </span><b><span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">GÓP MỘT BÀN TAY</span></b><span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <b><span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Quý vị có thể giúp đỡ cho trẻ khiếm thị tại Trung Tâm Nhật Hồng bằng cách nào?</span></b> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Tài trợ để mua thực phẩm, thuốc men, quần áo, đồ dùng học tập và trang trải chi phí hoạt động của Trung Tâm.</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Tại Hoa Kỳ: Check hoặc Money order xin ghi tên: BVCF (Memo: Nhật Hồng) và gởi đến:</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">BVCF, PO Box 27036, San Francisco, CA 94127-0036</span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""><br /> </span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Tại Việt Nam và các quốc gia khác: xin liên hệ <br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Sr. Nguyễn Thị Hoa</span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng<br /> </span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">20/4 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TPHCM, VIETNAM, ĐT: +84 28 3840 0207</span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <br /> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Sr. Bùi Thị Thu Thủy</span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng</span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Số 16A, Đường 7, P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, TPHCM; ĐT: +84 28 3729 4328</span> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <p> ĐT: +84 (0) 966208550- Email: nhathongcenter2014@gmail.com </p> <p> <br /> </p> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <br /> </p> <span></span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Trao tặng thực phẩm, thuốc men, lịch cũ, đồ chơi có phát ra âm thanh, nhu yếu phẩm hàng ngày như kem đánh răng, dầu gội, xà bông tắm, xà bông giặt...</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Giúp phát hiện trẻ khiếm thị trong vùng quý vị đang sống và giới thiệu đến Nhật Hồng để mọi trẻ khiếm thị đều được phục vụ.</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Làm việc thiện nguyện tại Trung Tâm: chăm sóc sức khỏe, dạy học, dạy kèm các môn như tiếng Anh, âm nhạc, toán, lý, hóa...; làm đồ dùng dạy học; giúp các em trong sinh hoạt hàng ngày; tập vật lý trị liệu; nói chuyên và chơi với các em; kể chuyện, đóng sách, nấu ăn, làm vườn, dọn vệ sinh...</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Làm sách cho người khiếm thị bằng cách đánh máy vào vi tính hoặc download trên mạng.</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Giới thiệu với mọi người về Trung Tâm.</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Mua hoặc giúp bán những sản phẩm của Trung Tâm.</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Ủng hộ các dịch vụ của Trung Tâm như đến chữa bệnh tại Phòng Bấm huyệt trị liệu Y học cổ truyền, học đàn tại Trung tâm âm nhạc Nhật Hồng.</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">- Và còn rất nhiều cách khác quý vị có thể giúp, nhờ vào tình yêu và sự sáng tạo của quý vị.</span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="background:white;text-align:justify;"> <span style="color: black; font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"=""></span> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <b><span style="font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">Xin chân thành cám ơn </span></b> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <b><span style="font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">mọi sự giúp đỡ tinh thần và vật chất </span></b> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;" align="center"> <b><span style="font-family:;" verdana","sans-serif";font-size:12pt;"="">của tất cả quý vị!</span></b> </p> <span> </span> <p class="MsoNormal" style="text-align:center;"> <br /> </p>