Giới thiệu

1397536205

SỨ MẠNG

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng có sứ mạng phục vụ trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ khiếm thị mồ côi và trẻ khiếm thị đa tật, giúp các em có niềm tin và niềm hy vọng, có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết, để hòa nhập vào xã hội, sống hạnh phúc và tự lập theo khả năng riêng của mỗi em, nhờ đó có được một tương lai tốt đẹp hơn.


TẦM NHÌN

Trung Tâm hướng đến việc phục vụ hòa nhập và hiệu quả hơn. Trung Tâm hy vọng có thể mở rộng việc phục vụ cho nhiều trẻ khiếm thị ở các vùng xa xôi hẻo lánh, để tất cả trẻ khiếm thị đều được chăm sóc, giáo dục, và có việc làm để đóng góp cho xã hội.