Thông tin việc làm

SÀN GIÁO DỊCH VIỆC LÀM

"Sàn giao dịch việc làm ưu tiên người khuyết tật" hỗ trợ tìm kiếm việc làm nhanh chóng và hiệu quả cho người khuyết tật, trong đó có người khiếm thị.

SÁCH "NGƯỜI KHIẾM THỊ TRONG CÔNG VIỆC"

Trung tâm Nhật Hồng đã biên soạn Sách "Đôi Mắt Từ Bàn Tay" để giới thiệu 31 Người Khiếm Thị trong Công việc.

NHÀ HÀNG DO NGƯỜI KHIẾM THỊ PHỤC VỤ

Nhà Hàng NOIR Dining in the Dark do Người Khiếm Thị Phục Vụ Hẻm 178 Hai Bà Trưng, Đa Kao, TP. Hồ Chí Minh 08 6263 2525