Dạy học và Chăm sóc trẻ

KHÁM CHỮA BỆNH THƯỜNG NIÊN

Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2018, Trung Tâm Bảo Trợ Khiếm Thị Nhật Hồng đã tổ chức cho học sinh, giáo viên, nhân viên đi khám bệnh thường niên, tại Tu viện Bác Ái Cao Thái, quận 9. Chương trình khám chữa bệnh miễn phí được thực hiện với sự đồng hành của nhó

CHUYÊN ĐỀ TRÒ CHUYỆN VỀ GIỚI TÍNH

Trung tâm Nhật Hồng đã phối hợp với Trung Tâm Tư Vấn và Đào Tạo Rồng Việt và Hội Quán Các Bà Mẹ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức buổi trò chuyện chuyên đề giới tính cho 50 học sinh lứa tuổi từ 7 đến 17.

TẬP HUẤN “ĐỒNG HÀNH TÍCH CỰC VỚI TRẺ VÀ QUYỀN TRẺ EM”

Nhằm nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên, tình nguyện viên, và cộng sự viên trong việc giáo dục trẻ, đặc biệt trẻ khiếm thị, trong hai ngày 31 tháng 8 và mùng 1 tháng 9, Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng đã tổ chức lớp tập huấn “Đồng hành tích cực với trẻ và quy