CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VĂN PHÒNG VÀ THƯ VIỆN

Công nghệ Thông tin, Nghiệp vụ văn phòng và thư viện


Công nghệ thông tin hiện đại đã tạo một bước ngoặt lớn, cho người khiếm thị được có những phương tiện hỗ trợ cho việc học và việc làm. Sau khi đã được đào tạo để sử dụng vi tính và các thiết bị khác một cách thành thạo, các em được đào tạo thêm các kỹ năng cần thiết để có thể làm việc tại các văn phòng trong nhiệm vụ là trực điện thoại, tư vấn và chăm sóc khách hàng, kỹ thuật viên làm sách chữ nổi Braille và minh họa nổi, quản thủ thư viện..., hoặc dạy vi tính cho người khiếm thị. Sau khi học tại Trung Tâm, một em học sinh đã theo học tại trường Đại học Công nghệ Tôn Đức Thắng để lấy bằng cử nhân Công nghệ Thông Tin.

Nhật Hồng cũng đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về Công nghệ Thông tin cho giáo viên ở tại Trung tâm và tại các tỉnh. Nhóm Công nghệ Thông tin Nhật Hồng (NBIT) đã biên soạn và Việt hóa nhiều phần mềm và ứng dụng dành cho người khiếm thị, chia sẻ cho người khiếm thị trong cả nước.