GIÁO DỤC TRẺ ĐA TẬT

                                                        GIÁO DỤC TRẺ ĐA TẬT


Chương trình Giáo Dục Trẻ Đa Tật chăm sóc và giáo dục trẻ khiếm thị đa tật, là những trẻ vừa bị khiếm thị vừa bị thêm các khuyết tật khác như bại não, khiếm thính, rối loạn ngôn ngữ, khuyết tật trí tuệ, tự kỷ, rối loạn hành vi, hay bệnh thần kinh.

Chương trình giáo dục chủ yếu tập trung vào các môn phục hồi chức năng, chú trọng đến khả năng và sở thích của từng trẻ, phát triển khả năng tự chăm sóc bản thân, ngôn ngữ và gia tăng sự tham gia tích cực của trẻ trong đời sống. Như đối với tất cả những trẻ khác, mục tiêu của Trung Tâm là giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình, sống vui tươi và tự lực bao nhiêu có thể.

Sau khi kết thúc chương trình, trẻ khiếm thị đa tật sẽ được chuyển sang chương trình học nghề và được hỗ trợ để từng bước hòa nhập hơn vào gia đình và xã hội.