GIÁO DỤC HÒA NHẬP

GIÁO DỤC HÒA NHẬP


Chương trình Giáo Dục Hòa Nhập hỗ trợ trẻ khiếm thị đi học chung với trẻ sáng mắt tại các trường bình thường, bao gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Trung Tâm cung cấp cho trẻ khiếm thị các thiết bị, đồ dùng học tập, sách giáo khoa chữ nổi Braille hoặc chữ in lớn, các tài liệu học tập cần thiết, để các em có thể theo được chương trình học bình thường, và hòa nhập với các bạn sáng mắt cùng trang lứa trong các hoạt động của lớp, của trường,  và các sinh hoạt xã hội. Trung Tâm tạo cơ hội cho giáo viên trường hòa nhập được bồi dưỡng chuyên môn, và cử giáo viên hỗ trợ làm việc thường xuyên với giáo viên đứng lớp, cũng như chuyển dịch tài liệu và bài làm từ chữ in ra chữ nổi Braille và ngược lại.

Tùy theo hoàn cảnh sống của mỗi em, trẻ khiếm thị có thể sống tại gia đình và đi học tại trường bình thường ở địa phương, hoặc các em ở tại Trung Tâm và các chi nhánh, đi học tại các trường trong khu vực. Học sinh sau khi kết thúc chương trình giáo dục hòa nhập sẽ chuyển sang chương trình học nghề hoặc giáo dục sau phổ thông, học tiếp lên cao đẳng, đại học, cao học.