GIÁO DỤC SAU PHỔ THÔNG

GIÁO DỤC SAU PHỔ THÔNG

 

Chương trình giáo dục sau phổ thông hỗ trợ cho các sinh viên khiếm thị theo học tại các trường cao đẳng và đại học. Trung tâm hỗ trợ cho các em về chỗ ăn ở, học phí, và các chi phí cần thiết khác, cùng với thiết bị dụng cụ và tài liệu học tập. Đối với những sinh viên khiếm thị không sống tại Trung Tâm, các em được lãnh học bổng trong chương trình hợp tác giữa Hội Trẻ Khiếm Thị Việt Nam và Trung Tâm Nhật Hồng. Trung Tâm cung cấp dịch vụ tư vấn hướng nghiệp trong thời gian các em còn học trung học để giúp các em biết rõ về khả năng và sở thích của mình, nhờ đó các em lựa chọn ngành học và trường phù hợp. Trong suốt thời gian các em học cao đẳng và đại học, các em được hỗ trợ để theo được chương trình học, các em được tư vấn tâm lý, tư vấn công nghệ và tư vấn hướng nghiệp, đồng thời sinh viên cũng được tập sống tự lực và trang bị những kỹ năng mềm để có thể xin được việc làm và giữ được việc làm trong tương lai.