KINH DOANH

Kinh doanh

Các em khiếm thị học cách kinh doanh nhỏ bằng cách tập đi bán hàng trong môi trường thực tế. các em học cách bán hàng qua điện thoại, đi tiếp thị hàng đến các cửa tiệm hoặc trực tiếp tới người tiêu dùng, làm gian hàng giới thiệu và bán sản phẩm tại các nhà thờ hoặc hội chợ, bán hàng rong.