NÔNG NGHIỆP

Nông nghiệp


Đa số người khiếm thị tại Việt Nam sống ở các vùng nông thôn, do đó nghề nông là một nghề rất thích hợp với người khiếm thị. Được sự tư vấn và hỗ trợ của các cán bộ khuyến nông, các nông gia nhiều kinh nghiệm, của một số doanh nhân, Nhật Hồng đã nghiên cứu kỹ thuật hướng dẫn người khiếm thị trồng trà, cà phê, hoa lan, thảo dược, rau mầm... Các em khiếm thị bước đầu cần nhiều sự hỗ trợ của người sáng mắt. Dần dần, các em nắm được kỹ thuật và có thể làm việc tương đối tự lực và có hiệu quả tốt.

Chăn nuôi cũng là một nghề được chọn lựa cho người khiếm thị, nếu được trang bị chuồng trại thích hợp. Các em khiếm thị có thể làm việc trong trang trại cùng với những người sáng mắt khác trong gia đình.