Sứ mạng

SỨ MẠNG

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng có sứ mạng phục vụ trẻ khiếm thị, đặc biệt là trẻ khiếm thị mồ côi và trẻ khiếm thị đa tật, giúp các em có niềm tin và niềm hy vọng, có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết, để các em hòa nhập vào xã hội dễ dàng hơn, sống hạnh phúc và tự lực bao nhiêu có thể được, và có một tương lai tươi sáng.