CAN THIỆP SỚM

CAN THIỆP SỚM

 

Chương trình Can Thiệp Sớm phục vụ cho trẻ khiếm thị từ sơ sinh đến 6 tuổi. Mục tiêu của chương trình là giúp phụ huynh và người chăm sóc biết cách hỗ trợ cho các em bé khiếm thị được phát triển càng nhiều càng tốt, đặc biệt là phát triển kỹ năng vận động, tự phục vụ, xã hội, nhận thức, tùy theo khả năng riêng của từng em, để các em có thể hòa nhập vào xã hội trong tương lai.

 

Giáo viên làm việc với phụ huynh, người chăm sóc và trẻ theo các chương trình khác nhau tùy theo đối tượng:

- Các bé khiếm thị ở khoảng cách dưới 30 Km: giáo viên dạy mỗi tuần hai lần tại Trung Tâm hoặc Trại Mồ côi.

- Các bé khiếm thị ở khoảng cách 30 - 100 Km: giáo viên đến làm việc tại nhà hoặc trại mồ côi, mỗi tháng 1-8 lần tùy theo nhu cầu của trẻ.

- Các bé khiếm thị ở khoảng cách trên 100 Km: các lớp tập trung khoảng hai tuần vào mùa hè, viếng thăm gia đình 1-6 lần mỗi năm, và hướng dẫn thường xuyên qua điện thoại hoặc email.

- Các bé 5-6 tuổi: lớp mầm non và dự bị tại Trung Tâm mỗi ngày.