DỊCH THUẬT

Dịch thuật


Người khiếm thị nếu có năng khiếu ngoại ngữ có thể được đào tạo để trở thành thông dịch viên hoặc biên dịch viên. Trung Tâm đã có những lớp luyện dịch và hình thành Nhóm Dịch thuật tài liệu Giáo dục đặc biệt (SETO), để vừa đào tạo người dịch vừa đáp ứng nhu cầu dịch tài liệu hướng dẫn giáo viên và phụ huynh từ tiếng Anh sang tiếng Việt.