TUYỂN NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG

           THÔNG TIN TUYN DNG

 

S lượng tuyn

2-3 nhân viên khiếm thị

Gii tính

Nam/N

Ngành ngh

Lao đng chuyên môn

Thc phm/DV ăn ung

Tính cht công vic

Toàn thi gian

Bán thi gian/ vic làm thêm

Đa đim làm vic

Tp.H Chí Minh

(Qun 1 hoc Qun 3 hoc Qun trung tâm)

Trình đ

Không yêu cu

Kinh nghim

Ưu tiên có kinh nghim phc v

Mc lương đào to và th vic

Tha thun

Mc lương chính thc

3-4 triu + Thưởng phí phc v theo doanh thu + tin típ

Hình thc làm vic

- Nhân viên chính thc: bán hoc toàn thi gian

- Nhân viên thi v: bán hoc toàn thi gian

Thi gian th vic

2 tháng

 

ng viên đc k thông tin tuyn dng trước khi liên h:

 

V trí: Hướng dn viên m thc (Food Guide)

S lượng yêu cu: 2-3 nhân viên

 

1. Yêu cu chung:

- Người khiếm th toàn phn hoc bán khiếm th

- Đ tui: Không gii hn, ưu tiên đ tui t 18-35 tui.

- Kh năng nói tiếng Anh trình đ giao tiếp.

- K năng phc v Nhà hàng s được Công ty đào to. Ưu tiên nhng ng viên có kinh nghim phc v

- Có kh năng giao tiếp, t tin, d dàng hòa nhp vi cng đng 

- Sc khe tt

- Cn mn, siêng năng, có tinh thn cu tiến và ham hc hi

- Chu được áp lc công vic

- Chp nhn làm vic theo ca, ca xoay

 

2. Tóm tt công vic

Hướng dn viên m thc có th là người khiếm th toàn phn hoc bán khiếm th (nam hoc n) mang đến khách hàng nhng tri nghim m thc mi l. Hướng dn viên m thc s chào đón, giao tiếp và phc v khách hàng, và làm hài lòng khách hàng vi tm lòng hiếu khách và các dch v theo tiêu chun ca Công ty.

3. Nhim v chính:

- Chào đón khách hàng

- Sau khi t gii thiu v mình, s dn các khách hàng đến bàn trong Nhà hàng

- Gii thích cho khách ý tưởng đc đáo ca Nhà hàng

- Gii thích v trí các vt dng trên bàn và cách s dng trong sut ba ăn

- H tr nhân viên Tiếp thc phc v đ ăn và đ ung nhanh và chính xác

- Điu quan trng là Người hướng dn m thc cn nh ai ăn gì hoc không ăn được gì, có mt s khách s d ng vi thc phm s cn phi lưu ý và quan tâm đc bit hơn

- Sau mi món đã được phc v, s nói chuyn và tho lun vi khách hàng v nhng gì h đã ăn

- Hướng dn viên m thc nên nh tên ca các khách hàng và s dng tên ca khách trong sut quá trình giao tiếp nhm mang li s hài lòng nht ti mi khách hàng

- Hướng dn viên m thc cn linh hot sp xếp thi gian ca mình đ có th giao tiếp và nói chuyn vi tt c khách ngi trong khu vc mình ph trách sao cho hp lý và hiu qu

 

4. Thông tin b sung:

- Vì đi tượng khách hàng ch yếu là người nước ngoài và người Vit Nam, do đó điu quan trng là các Hướng dn viên m thc s dng lưu loát tiếng Vit Nam, và tiếng Anh trình đ cơ giao tiếp (trình đ giao tiếp tiếng Anh tt s được ưu tiên)

- Hướng dn viên m thc là mt người thân thin, nhit tình và hướng ngoi. Anh / cô y thích giao tiếp vi khách hàng và không nên nhút nhát. Nói chung Hướng dn viên m thc cn có mt trái tim chân thành, đy nhit huyết và có nim đam mê phc v khách hàng và làm cho người khác hài lòng.

- Chúng tôi được biết không có nhiu người khiếm th có kinh nghim làm vic trong các Nhà hàng. Vì đ tr thành người nhân viên Xut sc trong Nhà hàng cn đòi hi rt nhiu k năng và kiến thc cn thiết, do đó nếu bn yêu thích công vic này và là người ham hc hi, chúng tôi sn sàng cung cp các khóa hc đào to b sung v các kiến thc: Phc v, Thc đơn, Thành phn, gia v món ăn, Đ ung và các khóa hun luyn tiếng Anh b tr.

- Giám sát viên và Qun lý Nhà hàng s chia nh khu vc ph trách và khi lượng công vic cho tng nhân viên tùy theo kh năng/năng lc ca tng cá nhân

- Công ty s đm bo vic thiết kế Nhà hàng, b trí mt bng, bàn ghế và trang thiết b thân thin và d s dng đi vi người khiếm th.

- Các nhân viên s làm vic theo các yêu cu chi tiết trong Bn mô t công vic và các tiêu chun ca Công ty đ ra.

      CÔNG TY TUYỂN DỤNG

Công ty TNHH Thương mại, Dịch vụ và Đầu tư AN VIỆT NAM

180D Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận I, Tp Hồ Chí Minh

Vũ Anh Tú - Giám Đốc

Email: bod@anvietnam.vn

Ngoài ra, Cty đang tuyển nhân viên khiếm thính: https://drive.google.com/file/d/0B6IOqgIqL__oQVV0MHYwaHh0aDA/view?usp=sharing