DẠY HỌC & CHĂM SÓC TRẺ

Dạy học & chăm sóc trẻ

Người khiếm thị yêu trẻ và có khả năng sư phạm được đào tạo để có thể dạy học. Ngay từ lúc vẫn còn đi học, các em có cơ hội để tham dự vào lớp học với tư cách trợ giáo để vừa hỗ trợ giáo viên vừa học hỏi từ thực tế công việc. Các em cũng được giúp rèn luyện tư cách nhà giáo, hun đúc lòng yêu trẻ cùng tính thích ứng và sáng tạo. Sau khi tốt nghiệp trung học, các em theo học ngành sư phạm tại các trường cao đẳng hoặc đại học . Đa số sinh viên khiếm thị theo học sư phạm các ngành Giáo dục Đặc biệt, Toán, Anh văn. Nhiều em đã trở thành giáo viên dạy trẻ khiếm thị tại Nhật Hồng và tại các trường chuyên biệt ở địa phương.

Người khiếm thị cũng được đào tạo để biết cách chăm sóc các em nhỏ, tắm rửa cho trẻ, giặt, phơi, ủi quần áo, chơi với trẻ và tham gia giáo dục trẻ. Ngành đào tạo này vừa giúp các em có thể có đi làm người chăm sóc trẻ trong tương lai, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị cho các em có thể tự  chăm sóc con cái sau khi lập gia đình.