CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA SINH VIÊN MALAYSIA

CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA SINH VIÊN MALAYSIA

Ngày 5/10/2014, các giảng viên và sinh viên của trường Đại học UiMT, Malaysia đã đến thăm các em khiếm thị. Nhân dịp này, đoàn đã hướng dẫn các em cách rửa tay, đánh răng, đánh vần tiếng Anh, và đóng kệ sách cho thư viện.