ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG TIỀN ĐỒNG VIỆT NAM

ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG TIỀN ĐỒNG VIỆT NAM

Nhóm CNTT Nhật Hồng đã thành công trong việc Việt hóa Ứng dụng Nhận dạng tiền đồng Việt Nam cho người khiếm thị sử dụng với các thiết bị Android. Kết quả này đã được Android chấp nhận và dự kiến sẽ được cài đặt sẵn trong thế hệ thiết bị Android tương lai. Tuy nhiên, các bạn khiếm thị không cần phải chờ đợi, các bạn có thể tải miễn phí ứng dụng này bằng cách vào đường link sau đây:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mirwebsistem.currencyeyes

Ứng dụng này được Việt hóa nhờ sự tài trợ của Tổ chức CBM và sự cho phép của Android.

Ứng dụng này đem lại thật nhiều ích lợi cho người khiếm thị Việt Nam, đặc biệt là những người khiếm thị làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh. Ngoài ra, ứng dụng này cũng rất hữu ích cho những người nhìn kém do các bệnh tật mắt hay là do cao tuổi .

Hãy trải nghiệm bạn nhé!