CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

    Trong niềm tin vào Chúa Ki-tô Phục Sinh 

  Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng kính báo

Nữ tu            :  ANNA NGUYỄN THỊ NHƯỜNG

Sinh năm 1916 tại Bắc Ninh

Phục vụ tại Mái Ấm Khiếm Thị Nhật Hồng từ năm 1995 - 1998


Đã an nghỉ trong Chúa             : lúc 06 giờ 30, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Nghi thức Nhập quan              : lúc 16 giờ 30, ngày 18 tháng 06 năm 2014

Thánh lễ An táng                    : lúc 08 giờ 00, ngày 21 tháng 06 năm 2014

tại Nguyện đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

An táng tại Nghĩa trang Đan viện Thiên Bình, Long Thành, Đồng Nai

 

Chúng con kính xin quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ và quý vị thương cầu nguyện 

cho linh hồn Bà Anna sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.