THỦ CÔNG

Thủ công

Thủ công là một nghề rất cần đến sự khéo léo của đôi tay, nên nhiều người khiếm thị có thể làm nghề này. Trung Tâm Nhật Hồng dạy người khiếm thị làm các sản phẩm thủ công với nhiều sản phẩm đa dạng tùy theo khả năng của từng người khiếm thị, từ sản phẩm đơn giản như thảm chùi chân, vòng tay, dây chuyền, tràng hạt... đến sản phẩm có độ tinh xảo rất cao như thiệp, lịch, tranh, con thú, hoa, bình hoa, túi xách... Những sản phẩm này có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Nhật Hồng cũng đã tổ chức nhiều lớp đào tạo cho giáo viên dạy nghề cho người khiếm thị ở nhiều Trường, Trung Tâm và Hội Người Mù.