THƠ CỦA CHÚ SƠN

Chú Nguyễn Chu Sơn, là người khiếm thị, đang sống tại Brisbane, Queensland, Úc Châu gởi đến các cháu khiếm thị Nhật Hồng mấy câu thơ để cùng tạ ơn Chúa nhân dịp Năm Mới Bính Thân.


TẠ ƠN

Tạ ơn Trời hỡi con ơi

Người cho ta hưởng quãng đời hôm nay.

Cám ơn Người đã dựng xây

Nhớ ơn Mẹ đã chuyển đầy Hồng Ân.

                     Chu Sơn - Brisbane