HỌC SINH TRƯỜNG VIỆT PHÁP THAM QUAN VÀ GIAO LƯU

HỌC SINH TRƯỜNG VIỆT PHÁP THAM QUAN VÀ GIAO LƯU

Sáng ngày 01/12/2017, 30 em học sinh lớp năm trường Việt Pháp cùng với quý giáo viên chủ nhiệm lớp đã đến giao lưu với học sinh khiếm thị tại Trung Tâm Nhật Hồng.

Tại buổi giao lưu, các bạn đã có cơ hội được làm quen với những người bạn mới. Tìm hiểu về cuộc sống, việc học tập, và ước mơ của người khiếm thị. Đặc biệt, trong buổi giao lưu, các bạn học sinh trường Việt Pháp đã được học hỏi và làm quen với chữ Braille Việt Ngữ, các dụng cụ người khiếm thị dùng để viết chữ nổi.

Tuy chỉ mới là học sinh lớp năm, các bạn rất hào hứng đặt nhiều câu hỏi liên quan tới cuộc sống và việc học tập, nhất là việc học nghề cũng như cơ hội nghề nghiệp của các bạn khiếm thị.

Cuối giờ giao lưu, các bạn được tham quan phòng học vi tính và tìm hiểu về phần mềm đọc màn hình vi tính của người khiếm thị, giúp người khiếm thị sử dụng công nghệ thông tin; tham quan phòng in sách chữ nổi.

Trung Tâm Khiếm Thị Nhật Hồng